כרום

קולרי הכרום של שפרנגר מצאפייהים בשגבה חיצונית מבריקה המושגת על ידי ליטוש בטכנולוגיה

 מתקדמת המבטיח חיבור חזק ועמיד של שכבות הניקל והכרום. מתוך כך, הקולרים זוכים להגנה 

כפולה המשיגה עמידות הקולר לאורך זמן מפני חלודה.

יחד עם זאת נזקים הנגרמים כתוצאה מהשפעות חיצוניות עלולים לתקוף 

את ליבת הפלדהולפיכך, בשונה מקוראגון או נירוסטה, עלולים להתפתח קורוזיה

 כתוצאה פעילות בתנאי שטח קיצוניים.

יתרונות הכרום

  • הגנה מפני חלודה בשכבת הניקל והכרום
  • משטח בעל מראה מבריק.
  • עלות נמוכה בהשוואה לקולרי הקוראגון והנירוסטה.
כלב כרום